Hosting Server

Overgegaan naar andere webserver

Overgegaan naar andere webserver Omdat we problemen hadden met onze vorige server hebben we de laatste twee maanden hard gewerkt aan een nieuwe server. De controlpanal DirectAdmin is hierbij vervallen. We hebben nu Plesk als controlpanel. Verder hebben we een mail failer ingesteld voor de gene die de mail via onze server ontvangen en mailen.…